Kerettörténettel...


Körülbelül három éve, amikor egyre többet gondolkodtam azon, hogy hogyan lehetne érdekesebbé tenni a nyelvtan tanítását, elkészítettem, egy nagyon kezdetlegesnek számító történetet, az igeragozás és a főnév tanításához.

Nagyokat nevettem, amikor megtaláltam, fogadjátok szeretettel. :D

Elkészítéséhez ezt a programot használtam: http://www.lapoda.hu/szoftverek/lapodamese

Jól alkalmazható digitális kompetencia fejlesztéséhez óvodában, alsó tagozaton, 5-6. évfolyamon, például a csoport mesekönyvének elkészítéséhez (persze, ahol adottak a feltételek).

Ha a meséket kivetítjük, akkor a gyerekek élőszóban is elmondhatják történeteiket társaiknak. Fejleszthetjük ezzel digitális és anyanyelvi kompetenciájukat, kognitív képességeiket (figyelemüket), fantáziájukat, kreativitásukat.

Kezdetleges példám: